ZESPÓŁ WYDAWNICZY

Redaktor naczelny: dr hab Zbigniew Bialobłocki

Sekretarz redakcji: Aneta Moszczyńska

Zespół doradczy :

 • dr hab Sławomira Białobłocka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland  (globalizacja, ekonomia, międzynarodowe stosunki ekonomiczne);
 • dr Małgorzata Bielecka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, (europeistyka, nauki polityczne i relacje społeczne w EU, nauki społeczne);
 • dr Radosław Grodzki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland, (bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna);
 • dr hab. Bohdan Hud, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland, (Europa Wschodnia)
 • prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland (międzynarodowe stosunki ekonomiczne);
 • dr Katarzyna Krzywińska, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland, (europeistyka, systemy politycznej Europy Zachodniej, politologia);
 • dr Tomasz Kubicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland (konstytucyjne prawo porównawcze);
 • prof. dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland (historia najnowsza);
 • prof. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut, Akademia im. Jakuba z Paradyża in Gorzów Wielkopolski, (międzynarodowa współpraca ponadgraniczna );
 • dr Piotr Olszewski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej in Chełm, Poland (stosunki międzynarodowe, systemy administracji publiczne w krajach członkowskich EU);
 • dr Adam Rogala-Lewicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland  (integracja Europejska, bezpieczeństwo narodowe, politologia);
 • dr Paweł Sikora, Uniwersytet Zielonogórski, Poland  (prawoznactwo)
 • dr Michał Siudak, Uniwersytet Jagielloński, Poland (studia Ukraińskie);
 • prof. dr hab. Mirosław Sułek, Uniwersytet Warszawski, (stosunki międzynarodowe);
 • dr Tomasz Suski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland prawo, administracja publiczna)
 • dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości in Ostrowiec Św. (politologia);
 • dr Mateusz Wiliński, Wyższa Szkoła Logistyki in Poznań, Poland (German studies) w Poznaniu (niemcoznawstwo)
 • dr Przemysław Wywiał, Uniwersytet Pedagogiczny in Kraków, Poland w Krakowie (nauki o bezpieczeństwie)
 • dr hab. Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, Poland (nauki o bezpieczeństwie)
 • dr Henryk Ziółkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland (zarządzanie, logistyka);

Redaktorzy językowi

 • Magdalena Białobłocka (PL)
 • Nadija Panchak-Białobłocka (UA)
 • Irena Gałka (EN)

Redaktor statystyczny: dr inż. Tomasz Białobłocki
Adres Redakcji: WSGK w Kutnie 99-330 Kutno Lelewela 7
Redaktor techniczny: Łukasz Różyński

Rada naukowa :

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko University of Lviv, Ukraine
Zastępca Przewodniczącego prof. dr Zbigniew Bialobłocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutno, Polska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Wiera Burdiak, Jurij Fedkowycz University in Czerniowce,  Ukraine;
 • prof. dr hab. Walerij Bebyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv;
 • prof. dr hab. Markijan Malski, , Ivan Franko University of Lviv, Ukraine;
 • prof. dr hab. Ihor Cependa,  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Iwano-Frankowsk, Ukraine;
 • prof. zw. dr hab Lucjan Ciamaga, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland; 
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Tanty, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland;
 • dr hab. Tomasz Hoffmann, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno, Poland,;
 • dr hab. Krzysztof Hajder, Uniwersytet im. A. Mickiewicza in Poznań, Poland; 
 • prof. dr hab. Zbigniew Mazur, Instytut Zachodni in Poznań, Poland;
 • prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej in Lublin, Poland;
 • prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Uniwersytet Łódzki, Poland;
 • dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński, Poland; 
 • prof. Galya Gercheva D.Sc, Rektorof Varna Free University, Bulgaria;
 • prof. Pavel Pavlov, Varna Free University, Bulgaria;

Wydawca:

Wydawcą Studium Europy Środkowej i Wschodniej jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej in Kutno(ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, tel. +48 24 355 83 40).

Uczelnia powstała w 1998 r i kształci na poziomie wyższym. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają raporty Polskiej Rady Akradytacyjnej.

Zatrudniamy i współpracujemy z wieloma naukowcami, z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy tworzą optymalne środowisko kształcenia dla studentów.

Nasze środowisko akademickie jest otwarte na nowoczesne formy i metody studiowania na wszystkich poziomach kształcenia.

Uczelnia jest doskonałym miejscem dla rozwoju studentów i kadry naukowej, dialogu, kulturalnego i społecznego, w szczególności we współpracy ze społecznością lokalną.

Nasze zaangażowanie obejmuje także współpracę z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i uczelniami.